บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com
พระนอนชเวตาเลียว หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระนอนชเวตาเลียว หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

พระนอนชเวตาเลียว หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่า ๑,๒๐๐ ปี คนไทยรู้จักในนาม พระนอนยิ้มหวาน เนื่องจากพระพักตร์ของท่านได้รับการวาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมด้วยรอยยิ้มหวาน องค์พระเป็นศิลปะแบบมอญ สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ ในพ.ศ. ๑๕๓๗ ซึ่งเป็นสมัยที่มอญเรืองอำนาจ พุทธลักษณะเด่นคือ บริเวณพระบาทวางไม่เสมอกันเหมือนพระพุทธไสยาสน์ของไทย อันมีความหมายว่า ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งเป็นอากัปกิริยาก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ปรินิพพานในวันถัดมา องค์พระมีความยาว ๑๘๑ ฟุต สูง ๕๐ ฟุต

ด้านหลังองค์พระ มีภาพวาดเล่าตำนานไว้ว่า มีพระราชาองค์หนึ่งไม่ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ่งขนาดปั้นรูปไว้กราบไหว้ วันหนึ่งขณะที่พระราชาเสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรส และพระโอรสไปพบสาวชาวบ้านกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพากลับเข้าวัง แต่สาวเจ้าอันเชิญพระพุทธรูปไปบูชาในวังด้วย ทำให้พระราชากริ้วมาก ถึงขั้นสั่งให้ทหารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื่อจะประหาร แต่ชาวบ้านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริง ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลัน ขณะที่รูปปั้นยักษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนา และขอไถ่บาปด้วยการสร้างพระพุทธไสยาสน์เป็นเครื่องเตือนสติ และถือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของหนุ่มสาวทั้งสอง

หลังจากที่พระเจ้าอลองพญาทรงปราบมอญราบคาบ เมืองหงสาวดีก็ถูกทิ้งร้าง พระพุทธไสยาสน์ไม่ได้รับการดูแลจนกลายเป็นกองอิฐจมอยู่ในโคกดิน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงขุดพบพระนอนองค์นี้ จากนั้นปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากพม่าได้รับเอกราช ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างจริงจัง และได้ทาสีและปิดทองลงชาดใหม่ ปัจจุบัน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของเมืองพะโค (หงสาวดี) เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำเมืองอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับพระมหาเจดีย์ชเวมอดอ