บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

บริษัท พี.บี.ทราเวลเอเจนซี่เซนเตอร์ จำกัด
171/17 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวง วังทองหลาง
063-662-3626
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
cheapbestmyanmartour@gmail.com
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์

พระเจ้ามินดงทรงสุบินเห็นภูเขามัณฑะเลย์ โหรหลวงได้ทำนายว่าต้องสร้างราชธานีใหม่ ณ ที่แห่งนี้ พระองค์จึงได้ทำการย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระมายังเมืองมัณฑะเลย์ โดยรื้อพระราชวังเดิมนำมาสร้างใหม่ สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู กำแพงวังยาวเกือบ 2 กม. มีคูน้ำล้อมรอบ พระราชวังส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สัก มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย  จึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวพม่า หรือ ทัวร์พม่ากันอย่างต่อเนื่อง

   เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบองในประวัติศาสตร์พม่า เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองพม่า ทางอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมของทหารญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวังเสียด้วยการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินจนลุกเป็นไฟเผาราบเป็นหน้ากลอง ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2488 จะหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่ทางรัฐบาลพม่าได้ทำการจำลองรูปแบบของพระราชวังเก่าขึ้นมาใหม่ โดยนำต้นแบบมาจากการภาพถ่ายของทหารอังกฤษช่วงที่เข้ามายึดครองพม่า